•   -> 1 April 2021 ->  Bagha Purana (Moga) Kabaddi Tournament -> 11 Am   
  • -> 1 April 2021 ->  Khunda (Gurdaspur) Cultural Program & Kabaddi Cup -> 11 Am   
  • -> 2 April 2021 ->  Moran Wali (Faridkot) Kabaddi Tournament -> 11 Am   
  • -> 5 April 2021 ->  Jaimal Wala (Moga) Kabaddi Tournament -> 11 Am   
  • -> 6 April 2021 ->  Biharipur (Tarn Taran) Kabaddi Show Match -> 11 Am 
  • -> 10 April 2021 ->  Lakhna (Tarn Taran) Kabaddi Show Match -> 11 Am   
  • -> 10 April 2021 ->  Rajoke (Tarn Taran) Kabaddi Show Match -> 11 Am 
  • -> 11 April 2021 ->  Rajoke (Tarn Taran) Kabaddi Show Match -> 11 Am  
  • -> 9 May 2021 ->  Pandori Hasan (Tarn Taran) Kabaddi Show Match -> 11 Am 
  • -> 16 May 2021 ->  Umriana (Moga) Kabaddi Tournament -> 11 Am     
Top